Mở danh tính 61 dự án điện gió đã gửi công văn đăng ký đóng điện

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến ngày 22/7/2021, đã có 61 doanh nghiệp gửi công văn tới A0/EPTC đăng ký đóng điện, hòa lưới, thử nghiệm trước 90 ngày. Cơ hội vẫn còn ít ngày cho các doanh nghiệp chưa kịp gửi công văn.
Vận chuyển cánh gió ở Dự án điện gió BT Quảng Bình

Vận chuyển cánh gió ở Dự án điện gió BT Quảng Bình

Nếu tính ngày cuối cùng được công nhận đạt điều kiện vận hành thương mại (COD) là 31/10/2021 để được hưởng mức giá điện hiện nay theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg thì hạn chậm nhất mà các doanh nghiệp phải gửi công văn tới Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và Công ty Mua bán điện (EPTC) để đăng ký đóng điện và hoà lưới thử nghiệm sẽ rơi vào trước ngày 30/7/2021 là hợp lý và an toàn với yêu cầu trước 90 ngày.

Nghĩa là trong một vài ngày tới, các doanh nghiệp chưa kịp đăng ký thì vẫn còn thời gian để gửi công văn tới.

Hiện có 25 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1.912,05 MW được xác định là không thể vận hành thương mại trước 31/10/2021.

Trước đó, EVN cũng cho hay, có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5.621,50 MW dự kiến sẽ vào vận hành thương mại trước 31/10/2021 và tới ngày 22/7/2021 mới có 61 nhà máy điện gió đăng ký như nói trên.

Do số lượng các nhà máy đăng ký thử nghiệm trong giai đoạn từ tháng 7- 10/2021 là rất lớn này, A0 đã đề nghị các nhà đầu tư tuân thủ một số vấn đề nhằm đảm bảo về tiến độ và chất lượng cho các thử nghiệm của các nhà máy có kế hoạch COD trước 31/10/2021.

“A0 sẽ không chịu trách nhiệm nếu nhà máy có nguy cơ không kịp công nhận COD trước ngày 31/10/2021 do việc chậm trễ phát sinh từ phía Chủ đầu tư nhà máy điện không tuân thủ đúng kế hoạch trên”, thông báo của A0 ngày 24/6/2021 cho biết.

Cũng theo lộ trình này, đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi cấp điều độ có quyền điều khiển vận hành và Công ty mua bán điện chương trình chạy thử nghiệm không muộn hơn 90 ngày làm việc trước ngày thử nghiệm công nhận COD.

Đơn vị phát điện phải đăng ký chính thức lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu với đơn vị điều độ liên quan không muộn hơn 03 ngày làm việc trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Công tác thử nghiệm trước COD phải tuân thủ theo đúng các quy định tại Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm (Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL, năm 2019) và Quy trình công nhận Ngày vận hành thương mại (Quyết định 746/QĐ-EVN, năm 2021).

Theo đó, A0 khuyến cáo các công ty tập trung nguồn lực và ưu tiên hoàn thiện 02 hạng mục thử nghiệm kỹ thuật cần để công nhận COD là thử nghiệm khả năng phát/nhận công suất phản kháng và thử nghiệm kết nối AGC.

Dự án điện gió BT tại Quảng Bình
Dự án điện gió BT tại Quảng Bình

Các thử nghiệm khác yêu cầu theo Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL sẽ được bố trí xen kẽ theo điều kiện hệ thống điện, không gây ảnh hưởng đến vận hành các nhà máy khác và mức độ khả dụng năng lượng sơ cấp cho phép.

A0 cũng yêu cầu các nhà máy cung cấp kế hoạch đóng điện, thử nghiệm sớm và bám sát nhất có thể theo tình hình thực tế của dự án. Trên cơ sở này A0 sẽ giải quyết lịch thử nghiệm theo nguyên tắc ưu tiên nhà máy đăng ký trước sẽ thực hiện thử nghiệm trước.

Ngoài ra, A0 đề nghị Công ty cung cấp biên bản thử nghiệm nội bộ để xác nhận và biên bản nghiệm thu Point-to-Point với đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA (Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL, năm 2017).

A0 cũng lưu ý chủ đầu tư chỉ đăng ký thử nghiệm chính thức khi đã hoàn thành các công tác chuẩn bị nội bộ phía nhà máy, hạn chế tối đa việc thay đổi lịch thử nghiệm đã đăng ký và/hoặc thử nghiệm kéo dài/không thành công do việc bố trí thời gian thử nghiệm lại sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch thử nghiệm các nhà máy khác cũng như phương thức vận hành hệ thống điện an toàn ổn định và liên tục.

Cũng để kịp hoàn thiện các thủ tục, A0 đề nghị các chủ đầu tư nhà máy điện có trách nhiệm đăng ký thử nghiệm chính thức không muộn hơn ngày 20/10/2021.

Danh sách 61 nhà máy điện gió đã gửi công văn tới ngành điện:

STT

Nhà máy

Công suất đặt (MW)

Ngày công văn đến

1

Gió Tây Nguyên (WT11)

24,0

19/01/2021

2

V1-3 Bến Tre

29,4

17/05/2021

3

Bình Đại

30,0

24/05/2021

4

Hòa Bình 1 GĐ1

50,0

17/06/2021

5

Chính Thắng

50,0

15/06/2021

6

NMĐ Trang trại điện gió BT1

109,2

30/06/2021

7

Hồng Phong 1

40,0

17/05/2021

8

7A Ninh Thuận

50,0

14/06/2021

9

Gelex 2

29,4

14/07/2021

10

Gelex 3

29,4

14/07/2021

11

Đông Hải 1 giai đoạn 2

50,0

16/06/2021

12

Hướng Tân

46,2

21/06/2021

13

Tân Linh

46,2

21/06/2021

14

Tài Tâm

48,0

28/06/2021

15

Hoàng Hải

49,6

28/06/2021

16

Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1)

40,0

24/06/2021

17

Quốc Vinh Sóc Trăng (V2-2)

29,4

28/06/2021

18

VPL Bến Tre

30,0

28/06/2021

19

Ia Pech

49,5

29/06/2021

20

Số 5 Ninh Thuận

46,2

25/06/2021

21

Cửu An

46,2

13/07/2021

22

Nhơn Hội

60,0

09/07/2021

23

Gelex 1

29,4

14/07/2021

24

Liên Lập

48,0

09/07/2021

25

Hướng Phùng 3

29,4

14/07/2021

26

BIM 4

88,0

05/07/2021

27

Hưng Hải Gia Lai

100,0

29/06/2021

28

Hướng Linh 4

30,0

14/07/2021

29

Số 3 Sóc Trăng (V2-1)

29,4

30/06/2021

30

Nhơn Hòa 2

46,2

29/06/2021

31

Nhơn Hòa 1

50,0

29/06/2021

32

Phát triển miền núi

50,0

07/07/2021

33

Bình Đại 3

49,0

02/07/2021

34

Ia Bang 1

50,0

30/06/2021

35

Thanh Phong Giai đoạn 1

29,7

29/06/2021

36

Phú Lạc (GĐ 2)

25,2

05/07/2021

37

Đông Hải 1 Trà Vinh

100,0

08/07/2021

38

Phong Huy

48,0

14/07/2021

39

Ia Pech 2

49,5

29/06/2021

40

Hướng Linh 3

30,0

14/07/2021

41

Phong Nguyên

48,0

14/07/2021

42

Phong Liệu

30,0

05/07/2021

43

Ia Pết - Đak Đoa 1

100,0

05/07/2021

44

Song An

46,2

29/6/2021

45

Cầu Đất

68,0

12/07/2021

46

Lợi Hải

30,0

05/07/2021

47

Hanbaram Lô Số 2

69,0

30/06/2021

48

Hanbaram lô 1

40,0

30/06/2021

49

Hàm Cường 2

19,8

29/06/2021

50

Trang trại Phong điện HBRE Chư Prong

50,0

08/07/2021

51

HBRE Chư Prông

50,0

08/07/2021

52

Tân Thuận (GĐ 1 25MW, GĐ 2 50MW)

75,0

06/07/2021

53

Tân Phú Đông 2

50,0

01/07/2021

54

Ia Pết - Đak Đoa 2

100,0

02/07/2021

55

Thái Hòa

90,0

12/07/2021

56

Bình Đại 2

49,0

02/07/2021

57

Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1

30,0

08/07/2021

58

Bạc Liêu Giai đoạn 3

140,6

08/07/2021

59

Hướng Phùng 2

20,0

14/07/2021

60

Viên An

49,6

29/06/2021

61

Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1)

80,0

05/07/2021

Tin bài liên quan