Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016

Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016

Hãng thông tấn Reuters vừa công bố 155 bức ảnh do phóng viên hãng này chụp tại 155 quốc gia. Mỗi bức ảnh đại diện cho một sự kiện hay nét văn hóa đặc trưng của nước đó trong năm qua.
Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 1Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 2Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 3Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 4Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 5Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 6Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 7Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 8Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 9Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 10Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 11Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 12Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 13Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 14Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 15Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 16Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 17Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 18Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 19Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 20Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 21Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 22Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 23Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 24Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 25Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 26Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 27Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 28Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 29Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 30Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 31Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 32Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 33Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 34Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2016 ảnh 35
Tin bài liên quan