Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Transco vượt kế hoạch 199%

Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Transco vượt kế hoạch 199%

(ĐTCK) Sáng nay (30/5), Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại (Transco) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2013, do thực hiện tốt việc quản trị kinh doanh khai thác vận tải, tăng doanh thu tiết giảm chi phí, kết hợp mở rộng kinh doanh dịch vụ logistics nên kết quả kinh doanh đã có lãi trong khi điều kiện vận tải biển còn rất khó khăn.

Cụ thể, tổng doanh thu đạt 230,205 tỷ đồng (bằng 135% kế hoạch và bằng 123% năm 2012); lợi nhuận trước thuế đạt 2,986 tỷ đồng (bằng 299% kế hoạch), trong khi năm 2012 lỗ 9,407 tỷ đồng.

Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với các chỉ tiêu: tổng doanh thu là 180 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 5% và cũng sẽ thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và vốn đối ứng. Transco cũng đầu tư thêm 01 chiếc tàu từ 7000 - 12.000 DWT trị giá 2 - 4 triệu USD để thay thế tàu Hà Tây đã quá cũ, nhằm duy trì tuyến vận tải truyền thống Việt Nam -Thái Lan. 

Tin bài liên quan