Năm 2014, SCB đạt 121 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Năm 2014, SCB đạt 121 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK)  Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2014.

Cụ thể, đến cuối năm 2014, vốn điều lệ của SCB là 12.295 tỷ đồng, tổng tài sản của SCB đạt 242.222 tỷ đồng; tổng tiền gửi của Khách hàng đạt 198.505 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 134.005 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 0,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 121,5 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2013.

Năm 2014 cũng là năm mà SCB tiếp tục ưu tiên cho trích lập dự phòng để nâng cao năng lực tài chính theo chủ trương của NHNN. Chính vì vậy, SCB đặt mục tiêu lợi nhuận là 120 tỷ đồng, kết thúc năm tài chính SCB đã hoàn thành 101% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2014, dư nợ cho vay của SCB tăng 50,6% so với năm 2013. Việc tăng trưởng mạnh tín dụng trong năm 2014 đã giúp SCB cải thiện hiệu quả tài chính và mở rộng thị phần cho vay khi đáp ứng được hầu hết nhu cầu đa dạng của Khách hàng.

Có được mức tăng trưởng như trên do SCB đã triển khai hàng loạt các gói sản phẩm cho vay và dịch vụ kèm theo phù hợp với từng đối tượng khách hàng như cho vay mua xe ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh; cho vay an tâm du học; cho vay đầu tư tài sản cố định... Bên cạnh công tác phát triển tín dụng, SCB cũng chú trọng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ và kiểm soát chất lượng tín dụng trong mức quy định.

Theo đó, SCB đã kết hợp các giải pháp chủ động thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ cho VAMC để xử lý nợ xấu, giúp tỷ lệ nợ xấu của SCB giảm xuống còn 0,5%, tạo điều kiện cho ngân hàng cải thiện các chỉ số tài chính, tỷ lệ an toàn, đồng thời tạo đà cho phát triển kinh doanh.

Tính đến 31/12/2014, tổng tiền gửi của khách hàng tại SCB tăng 35% so với năm 2013. Số lượng Khách hàng tiền gửi cá nhân tăng 30%, Khách hàng doanh nghiệp tăng 17% so với năm 2013.
Tin bài liên quan