Năm 2018, VDP dự kiến lãi trước thuế 63 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidapha (VDP) trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 477 tỷ đồng, tăng 3%; lợi nhuận trước thuế 63 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017; cổ tức 18 - 20%. HĐQT VDP cũng trình phương án cổ tức năm 2017, tỷ lệ 22% (đã tạm ứng 10%).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tổng mức đầu tư cho năm 2018 của VDP dự kiến là 30 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của Nhà máy GMP-WHO tại Bình Dương theo hướng tự động hóa.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Hà Nội đã hoàn thành xây dựng từ quý IV/2017, VDP sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng để mở rộng kho, gia tăng doanh thu. Đồng thời, Công ty có kế hoạch mở rộng chi nhánh tại phía Đông và Tây Nam Bộ nhằm thâm nhập sâu hơn thị trường miền Nam.

Tin bài liên quan