Năm 2020, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

Năm 2020, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

(ĐTCK) BVSC thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận được phép phân phối.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 22/6 vừa qua, các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVCS (BVS - HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cũng như bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT.

Theo BVSC, năm 2019, mặc dù thị trường chứng khoán trong nước tăng điểm, nhưng thanh khoản giảm 28,08% so với năm 2018, cùng với làn sóng cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán về phí môi giới kể từ khi Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ tài chính có hiệu lực đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các công ty chứng khoán nói chung và BVSC không là ngoại lệ.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, con người và tài chính để hoàn thành mục tiêu của năm 2019.

Theo đó, BVSC đạt tổng doanh thu năm 2019 hơn 564 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 135,5 tỷ đồng hoàn thành 105,87% kế hoạch.

Tại Đại hội, BVSC đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận được phép phân phối.

Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 33,8 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe ông Nhữ Đình Hòa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Theo đó, trước các tác động nặng nề từ dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam có tính ổn định cao, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 dự kiến giảm so với 2019, diễn biến thị trường chứng khoán khó lường và có tính phụ thuộc cao vào các kịch bản khống chế đại dịch.

Trong bối cảnh trên, BVSC đặt mục tiêu kế hoạch 2020 gắn với kịch bản VN-Index dao động quanh biên độ 800 điểm và thanh khoản thị trường cơ sở tương đương năm 2019, đạt 4.600 tỷ đồng/phiên.

Cụ thể, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt là 483,3 tỷ đồng và 103,3 tỷ đồng. Cổ tức tỷ lệ 8%/mệnh giá.

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Thành lập 3 ủy ban trực thuộc HĐQT.

Kết quả, Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước được tái cử cho nhiệm kỳ mới 2020-2025 bao gồm các ông/bà Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Giang Bình và Nguyễn Thị Thanh Vân, trong đó, ông Nguyễn Xuân Hòa tiếp tục làm Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm 4/5 thành viên nhiệm kỳ trước là các ông Nguyễn Hồng Tuấn, Nhữ Đình Hòa, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Anh Tuấn và bổ sung một thành viên mới là ông Lê Xuân Nam thay thế cho ông Lê Văn Bình.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT.

Cũng trong Đại hội lần này, các cổ đông đã thông qua đề xuất về việc thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy ban quản trị rủi ro & Alco; Ủy ban Kiếm toán; Ủy ban Quản trị Công ty nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty theo các chuẩn mực tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tin bài liên quan