Năm 2020, Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) đạt 114 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 67,6% kế hoạch

Năm 2020, Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) đạt 114 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 67,6% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – sàn HNX) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DP3 quý IV/2020 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,9 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn hàng bán đi ngang với cùng kỳ năm ngoái, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 12,5%, đạt 68,5 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính gấp 15 lần, đạt 7,7 tỷ đồng. Trong khi tổng các khoản chi phí quý IV/2020 giảm 20,2 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gấp gần 13 lần, đạt 47,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý này, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DP3 đạt 38,22 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DP3 đạt 397,6 tỷ đồng, giảm 3,2% so với năm 2019. Giá vốn hàng bán giảm 16,8%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,5%, đạt 273,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cả năm cũng tăng lên mức 12 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước. Mặt khác, chi phí bán hàng giảm 25,7%, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,5%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 37,6%, đạt 142,3 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DP3 tăng 37,8%, đạt 114 tỷ đồng.

Năm vừa qua, DP3 đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 400 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, DP3 đã hoàn thành được mục tiêu doanh thu và vượt 67,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của DP3 đạt 441,4 tỷ đồng, tăng 19,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 95 tỷ đồng và toàn bộ đều là số nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/02, cổ phiếu DP3 tăng 1,31% lên mức giá 100.900 đồng/CP.

Tin bài liên quan