Năm 2021, May Sông Hồng (MSH) lãi ròng 442,4 tỷ đồng, tăng trưởng 91%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.
Năm 2021, May Sông Hồng (MSH) lãi ròng 442,4 tỷ đồng, tăng trưởng 91%

Quý IV/2021, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 1.299,4 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn cũng tăng 65% lên 1.051,9 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 21% lên 247,5 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí bán hàng của Công ty tăng 4% lên xấp xỉ 42 tỷ đồng; song chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 16%, xuống còn hơn 87,1 tỷ đồng. MSH cho biết, giảm chi phí cũng là nguyên nhân chính giúp lãi sau thuế doanh nghiệp đạt 107,3 tỷ đồng, tăng 62% so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.748 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 542,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 442,4 tỷ đồng, tăng 91%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 736 tỷ đồng. EPS đạt 8.846 đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, Công ty đã vượt 13% chỉ tiêu doanh thu và vượt 60% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý IV/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 3.203 tỷ đồng, tăng 875 tỷ đồng, tương đương tăng 22% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng vọt 178,4% lên hơn 378,6 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 68% lên 664,3 tỷ đồng và hàng tồn kho là 938,4 tỷ đồng, tăng 52,6%

Tổng nợ phải trả cũng tăng từ hơn 1.185,6 tỷ đồng lên hơn 1.707,2 tỷ đồng, tương đương tăng 44%; riêng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 552 tỷ đồng và 178,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu MSH đứng tại mức giá 77.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan