Năm 2022, BV Land (BVL) lãi ròng đạt 97% kế hoạch năm 2022, gấp 9,4 lần năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP BV Land (mã BVL - UPCoM) mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2022 với lãi ròng đạt 156,7 tỷ đồng, gấp 9,4 lần năm 2021.
Năm 2022, BV Land (BVL) lãi ròng đạt 97% kế hoạch năm 2022, gấp 9,4 lần năm 2021

Riêng quý IV, BVL ghi nhận doanh thu thuần đạt 383,7 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 60,35% kế hoạch quý (635,7 tỷ đồng). Giá vốn cũng tăng 95,6%, lên 293 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 155% so với quý IV/2021.

Kỳ này, doanh thu tài chính của BVL đạt hơn 5,4 tỷ đồng, tăng 82%, chi phí tài chính cũng tăng 95%, lên 17,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt 28,3 tỷ đồng và 9,9 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi sau thuế 31,1 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 36,4% so với quý IV/2021 và hoàn thành 63% kế hoạch quý (49 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2022, BVL ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.159,9 tỷ đồng và lãi ròng đạt 156,7 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 lần và 9,4 lần so với năm 2021. BVL cho biết kết quả trên của Công ty đã hợp nhất số liệu với hai đơn vị thành viên mới là CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama và CTCP Areca Việt Nam.

Năm 2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 162,3 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, BVL đã hoàn thành lần lượt 60,48% và 97% kế hoạch năm. Công ty đánh giá, đây là kết quả khả quan của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2022 gặp nhiều khó khăn.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản BV Land đạt 1.844,5 tỷ đồng, gấp 3,56 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty sở hữu 209,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gấp 5,5 lần đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 143%, lên 640 tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng tồn kho còn 820 tỷ đồng, gấp 14 lần, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cùng với đó, nợ phải trả cũng gấp 4 lần đầu năm, lên 904,8 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh vay nợ dài hạn 505,7 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV và Ngân hàng MB, trong khi đầu năm chưa có khoản mục này.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng đầu năm sau Tết Nguyên đán ngày 27/1/2023, cổ phiếu BVL tăng trần lên 15.600 đồng/CP. Doanh nghiệp đang tiếp tục làm việc với UBCKNN để hoàn thành kế hoạch niêm yết trên HOSE trong năm 2023.

Tin bài liên quan