Năm 2022, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ tăng 25,1% với năm 2021

Năm 2022, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ tăng 25,1% với năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thống kê của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, năm 2022, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng 25,1% với năm 2021.

Ngoài ra, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ ước đạt 694.083 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2021. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 592.811 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2021. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 493.658 tỷ đồng, tăng 14,5% với năm 2021. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng, tăng 15% với năm 2021.

Năm 2022, có 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng vốn điều lệ tương ứng với số tiền 8.935 tỷ đồng (AIA tăng 5.000 tỷ đồng, Dai-ichi Life tăng 2.100 tỷ đồng, FWD tăng 1.585 tỷ đồng và Phú Hưng tăng 250 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt lên đến 125.422 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2021.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm như sau: Bảo Việt nhân thọ (18,8%), Prudential (17,7%), Manulife (17%), Dai-ichi (12,7%), AIA (10,3%), MB Ageas (3,7%), FWD (3,4%), Sun Life (3,1%), Generali (2,9%), Chubb (2,7%), Hanwha (2,5%), Cathay (1,5%), MVI (1,5%), BIDV MetLife (1%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Tin bài liên quan