Nam A Bank (NAB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.464 tỷ đồng

Nam A Bank (NAB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.464 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.900 tỷ đồng.

Theo đó, Nam A Bank được tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.230 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua vào ngày 29/04/2022.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ngân hàng cho biết tạm chưa triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ mức 6.564 tỷ đồng lên 8.564 tỷ đồng vì các quy trình, thủ tục có thể kéo dài thời gian.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng theo 3 cấu phần: Phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Nam A Bank dự định chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,21% (ĐHĐCĐ 2021 đã duyệt) và tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 18,74%.

Ngày 02/03/2022, Nam A Bank đã hoàn thành phát hành 143 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư riêng lẻ, qua đó nâng mức vốn điều lệ từ 5.134 tỷ đồng lên 6.564 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn thêm tối đa 1.900 tỷ đồng, Nam A Bank có thể tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.464 tỷ đồng.

Kết thúc hoạt động 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 14%, thu được 1.419 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Nam A bank tăng 41% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trích gần 248 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1.171 tỷ đồng, tăng 9%.

Như vậy, so với kế hoạch 2.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm, Ngân hàng đã thực hiện được 52% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NAB của Nam A Bank đang giao dịch quanh mức gần 15.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 9/8.

Tin bài liên quan