Năm Bảy Bảy (NBB): 6 tháng đầu năm dòng tiền âm 463,9 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2011 tới nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Năm Bảy Bảy (NBB): 6 tháng đầu năm dòng tiền âm 463,9 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2011 tới nay

Theo đó, trong quý II/2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 390,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,8% và 88,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 50% về còn 36,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,5%, tương ứng tăng 0,7 tỷ đồng lên 143,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5.490,9%, tương ứng tăng 120,8 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu là nhờ hoạt động tài chính.

Cơ cấu doanh thu tài chính của NBB trong quý II/2021

Cơ cấu doanh thu tài chính của NBB trong quý II/2021

Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng quyền là 120 tỷ đồng so với cùng kỳ không có. Cụ thể, đây là doanh thu chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 552,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 111,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, NBB đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 46,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết quả kinh doanh tích cực nhưng dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm. Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 463,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 223 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục huy động dòng tiền tài chính dương 473,5 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay.

Được biết, dòng tiền kinh doanh chính âm 463,9 tỷ đồng là giá trị âm lớn nhất từ 2011 tới nay.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của NBB tăng 9,1% so với đầu năm lên 4.464,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.383,2 tỷ đồng, chiếm 53,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.169,6 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 450,1 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 91,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 473,6 tỷ đồng lên 992,2 tỷ đồng và chiếm 22,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu NBB tăng 500 đồng lên 26.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan