Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): Quý IV/2021, lỗ hoạt động kinh doanh chính 21 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Mã chứng khoán TEG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): Quý IV/2021, lỗ hoạt động kinh doanh chính 21 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 50,44 tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 276,4% lên 28,23 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,5% lên 25,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 560,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,81 tỷ đồng lên 12,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 140,9%, tương ứng tăng thêm 16,81 tỷ đồng lên 28,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 2.729,7%, tương ứng tăng thêm 27,57 tỷ đồng lên 28,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 32,7%, tương ứng tăng thêm 1,29 tỷ đồng lên 5,24 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 29,36 tỷ đồng lên 28,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lỗ 21,08 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 3,03 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính và lợi nhuận khác đột biến.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 249,83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,29 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 470,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 440,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 94,26 tỷ đồng, lần lượt tăng 105% và 1.027,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 50,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 61,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 42,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 307,9 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư dương 425,8 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Như vậy, công ty đã huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ việc mở rộng đầu tư.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TEG tăng 116,7% so với đầu năm lên 1.224,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 625,8 tỷ đồng, chiếm 51,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 367,3 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản.

Phải thu khác của TEG tính tới 31/12/2021.

Phải thu khác của TEG tính tới 31/12/2021.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 186,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 238,9 tỷ đồng lên 367,3 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có tới 227,6 tỷ đồng là phải thu các tổ chức và cá nhân khác như bà Đặng Thị Phương Hoa 98,5 tỷ đồng; ông Trần Trọng Lý 35 tỷ đồng; ông Lê Xuân Vịnh 27,4 tỷ đồng…

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn đã tăng 340,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 108,18 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu TEG tăng 600 đồng lên 14.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan