Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 2/8, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã trao Quyết định số 1636/QĐ-NHNN ngày 2/8/2019 của Ngân hàng nhà nước về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thúy Sen, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước giữ chức Vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định số 1638/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Nhàn, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước.

Các quyết định nói trên có hiệu lực kể từ ngày 2/8/2019, thời hạn giữ chức vụ của các đồng chí: Lê Thị Thúy Sen và Hoàng Thanh Nhàn là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Chúc mừng đồng chí Lê Thị Thúy Sen và đồng chí Hoàng Thanh Nhàn được Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy tố chất, trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan