Ngày 12/10, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) trả cổ tức 5% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán BCE - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021.
Ngày 12/10, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) trả cổ tức 5% bằng tiền

Theo đó, ngày 12/10, Công ty sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền. Trong đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và thời gian dự kiến thực hiện thanh toán là ngày 26/10.

Với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ thực hiện trả tổng cộng 17,5 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,15 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,36 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,8% về còn 1,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,75 tỷ đồng về 0,03 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 26,5%, tương ứng tăng thêm 0,06 tỷ đồng lên 0,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 128,1%, tương ứng tăng thêm 1,27 tỷ đồng lên 2,26 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 165,5%, tương ứng tăng thêm 6,13 tỷ đồng lên 9,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ Công ty không ghi nhận doanh thu bất động sản, trong khi doanh thu xây dựng giảm 17,66 tỷ đồng về 1,81 tỷ đồng.

Công ty cho biết do Công ty đang trong quá trình triển khai các dự án, chưa kịp ghi nhận doanh thu nên dẫn đến lợi nhuận giảm trong kỳ.

Được biết, quý lỗ gần nhất của Công ty là quý III/2016. Như vậy, đây là quý lỗ đầu tiên kể từ quý IV/2016 tới nay.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 92,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 12,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24,14 tỷ đồng.

Trong năm 2022, BCE đặt kế hoạch doanh thu 387,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,11 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu BCE giảm 190 đồng về 8.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan