Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Bất ngờ báo lỗ kỷ lục 13,15 tỷ đồng trong quý II/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán BCE - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu giảm mạnh và lỗ trong quý II/2022.
Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Bất ngờ báo lỗ kỷ lục 13,15 tỷ đồng trong quý II/2022

Trong quý II/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,15 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,36 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,8% về còn 1,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,75 tỷ đồng về 0,03 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 26,5%, tương ứng tăng thêm 0,06 tỷ đồng lên 0,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 128,1%, tương ứng tăng thêm 1,27 tỷ đồng lên 2,26 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 165,5%, tương ứng tăng thêm 6,13 tỷ đồng lên 9,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu doanh thu quý II/2022 của BCE.

Cơ cấu doanh thu quý II/2022 của BCE.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ Công ty không ghi nhận doanh thu bất động sản, trong khi doanh thu xây dựng giảm 17,66 tỷ đồng về 1,81 tỷ đồng.

Công ty cho biết do Công ty đang trong quá trình triển khai các dự án, chưa kịp ghi nhận doanh thu nên dẫn đến lợi nhuận giảm trong kỳ.

Được biết, quý lỗ gần nhất của Công ty là quý III/2016. Như vậy, đây là quý lỗ đầu tiên kể từ quý IV/2016 tới nay.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 92,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 12,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24,14 tỷ đồng.

Trong năm 2022, BCE đặt kế hoạch doanh thu 387,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,11 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm 75,13 tỷ đồng so với cùng kỳ và ghi nhận dương 17,56 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 28,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 24,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Xây dựng và Giao thông Bình Dương giảm 5,7% so với đầu năm về 762,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 405,7 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 88,4 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 85,1 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 77,5 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu BCE tăng 90 đồng lên 9.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan