Ngày 24/9, Transimex (TMS) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2020

Ngày 24/9, Transimex (TMS) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Transimex (TMS – sàn HOSE) vừa thông qua nội dung ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu vào ngày 24/9/2021.

Đồng thời, giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, Nghị quyết chưa công bố thời gian cụ thể thanh toán cổ tức.

Được biết, mới đây, vào đầu tháng 8, Transimex đã thông qua HĐQT việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành hơn 12,21 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu dự kiến trong quý III/2021. Nguồn thực hiện chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn 918,57 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Nghị quyết HĐQT này, Công ty còn thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Transimex sẽ đăng ký chào bán hơn 12,21 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, tổ chức trong nước có ngành nghề liên quan, có tiềm lực tài chính.

Giá bán không thấp hơn 1/3 giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành, dự kiến là 40.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian chào bán dự kiến sau khi được sự chấp thuận của UBCK và sau thời điểm Công ty thực hiện chốt quyền chia cổ tức năm 2020.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, Công ty sẽ dùng cho các mục đích gồm thanh toán một phần gốc trái phiếu Transimex 2019 khi đáo hạn và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, Transimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 259,7 tỷ đồng, tăng 9% so với tự lập; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 227,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với trước soát xét và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, TMS đề ra mục tiêu kinh doanh đạt gần 3.315 tỷ đồng doanh thu và 425 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với 2.504 tỷ đồng doanh thu và 259,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 75,5% chỉ tiêu doanh thu và 61,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu TMS tăng 4,7% lên 69.400 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 178.000 đơn vị.

Tin bài liên quan