Ngày 28/10, SAM Holdings (SAM) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức với tỷ lệ 4%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
Ngày 28/10, SAM Holdings (SAM) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức với tỷ lệ 4%

Theo đó, ngày 28/10, SAM Holdings sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4%. Trong đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

Như vậy, nếu phát hành thành công thì vốn điều lệ của SAM sẽ tăng từ 3.653,5 tỷ đồng lên 3.799,6 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,52 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 18,85 tỷ đồng lên 43,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 151,5%, tương ứng tăng thêm 90,44 tỷ đồng lên 150,14 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 529,2%, tương ứng tăng thêm 85,95 tỷ đồng lên 102,19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 7,76 tỷ đồng, tăng 14,23 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,99 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,2%, tương ứng tăng thêm 3,11 tỷ đồng lên 37,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, SAM Holdings ghi nhận âm 96,14 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,93 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ có lãi nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng chủ yếu do hoạt động tài chính khác ghi nhận 132,1 tỷ đồng, cùng kỳ 13,3 tỷ đồng (tăng 118,8 tỷ đồng) và chi phí tài chính tăng do trích lập đầu tư chứng khoán 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập dự phòng 12,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,21 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,7% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu SAM giảm 30 đồng về 9.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan