Ngày 6/3, BV Land (BVL) sẽ chốt quyền mua cổ phiếu ưu đãi giá 10.000 đồng/CP

Ngày 6/3, BV Land (BVL) sẽ chốt quyền mua cổ phiếu ưu đãi giá 10.000 đồng/CP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP BV Land (BVL – UPCoM) vừa thông báo, ngày 6/3 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu BVL ưu đãi với giá 10.000 đồng/CP.

Theo đó, BV Land dự kiến phát hành 20,06 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:35, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 35 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP.

Trong khi trên thị trường, đóng cửa phiên 27/2, cổ phiếu BVL giảm sâu khi mất hơn 7% xuống mức 14.500 đồng/CP. Như vậy, thị giá hiện tại của BVL đắt hơn 45% so với mức giá cổ phiếu phát hành thêm.

Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/03/2024 đến ngày 05/04/2024; thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 20/03/2024 đến ngày 10/04/2024.

Số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được BV Land trích hơn 75,7 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và gần 125 tỷ đồng dùng để đầu tư mua cổ phần của một công ty con là Công ty cổ phần BV Invest (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ BVL đạt hơn 1.035 tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế giảm gần 62%, chỉ còn 54,9 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài chính năm 2023 của BV Land, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận con số dương 200,3 tỷ đồng, tăng so với con số 178,7 tỷ đồng của năm 2022, chủ yếu nhờ giảm các khoản phải trả và một phần các khoản phải thu.

Tuy nhiên, biến động các khoản phải thu ngắn hạn là đáng lưu ý, khi các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm hơn 200 tỷ đồng (chủ yếu là khoản phải thu của khách hàng mua sản phẩm tại dự án Nam Đồng Lạc Ngàn) và các khoản phải thu khác liên quan đến tạm ứng và các khoản phải thu về từ cho vay tăng đột biến.

Tại thời điểm cuối năm 2023, khoản mục tiền và tương đương tiền là 30 tỷ đồng, giảm 79%; nợ phải trả 498 tỷ đồng, giảm 45% (trong đó, nợ vay 285 tỷ đồng, giảm 48%) so với cuối năm 2022.

Tin bài liên quan