Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Người dân tại một số nước châu Á nô nức tham gia các sự kiện để chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 sắp đến.
Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 1Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 2Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 3Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 4Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 5Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 6Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 7Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 8Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 9Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 10Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 11Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi ảnh 12
Tin bài liên quan