Có 1/3 trong tổng số 26.000 sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường tại Nhật Bản trong năm tài chính 2016 ở lại nước này làm việc.

Có 1/3 trong tổng số 26.000 sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường tại Nhật Bản trong năm tài chính 2016 ở lại nước này làm việc.

Nhật Bản thay đổi chính sách định cư cho sinh viên nước ngoài khởi nghiệp

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thay đổi quy định về định cư nhằm tạo thuận lợi cho những sinh viên nước ngoài tài năng ở lại làm việc hoặc khởi nghiệp kinh doanh.

Hiện tại, sinh viên nước ngoài mở start-up tại Nhật Bản không thể nhập cư. Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang chủ trương thay đổi quy định này.

Theo đó, những sinh viên nước ngoài mong muốn ở lại Nhật Bản làm việc hoặc khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ nước này dưới hình thức các lựa chọn cư trú mở rộng.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và các cơ quan khác hy vọng sẽ mở cửa vấn đề định cư cho người nước ngoài khởi nghiệp kinh doanh ngay từ mùa Thu năm nay, nhằm giữ những người nước ngoài tài năng và có khả năng sáng tạo ở lại làm việc, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc phát triển các công nghệ và các ngành mới.

Theo Tổ chức Dịch vụ sinh viên Nhật Bản (thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản), trong năm tài chính 2017, có 267.042 sinh viên nước ngoài học tập tại Nhật Bản, tăng khoảng 60% so với nửa thập kỷ trước.

Tuy nhiên, chỉ có 1/3 số đó ở lại Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong số khoảng 26.000 sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường tại Nhật Bản trong năm tài chính 2016, chỉ có 33% tìm kiếm việc làm tại nước này sau khi ra trường. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này lên khoảng 50%.

Khảo sát của Jasso cho thấy, hơn 60% sinh viên nước ngoài muốn tìm việc làm tại Nhật Bản, trong khi có khoảng 10% muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Những sinh viên nước ngoài muốn khởi nghiệp tại Nhật Bản phải chuẩn bị các hồ sơ như tóm tắt các hoạt động liên quan khi học tại trường, kế hoạch kinh doanh, thư giới thiệu của nhà trường, chứng minh về huy động vốn.

Tin bài liên quan