Nhiều đoạn Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vướng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều vị trí của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vướng mặt bằng, đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Nhiều đoạn của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vướng mặt bằng. Ảnh: T.X.V.K

Nhiều đoạn của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vướng mặt bằng. Ảnh: T.X.V.K

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) vừa cập nhật tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 của Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (tính đến tháng 6/2024).

Theo đó, về giá đất đền bù cho dự án và khu tái định cư, Ban QLDA đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương hoàn thiện phê duyệt giá đất đền bù năm 2024 của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và giá đất để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Hà Thanh, để phê duyệt kinh phí chi trả tiền đền bù mới bàn giao thêm mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Về công tác giải phóng mặt bằng đi qua địa bàn các xã, phường, Ban QLDA cho biết, đoạn qua địa bàn phường Ninh Đa: L = 1189m, đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA L = 271m, còn L = 918m chưa bàn giao cho Ban QLDA.

Hiện nay, đoạn đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 (L = 918m) đang vướng mặt bằng các hộ dân có nhà ở trên đất xét tái định cư đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, vì Khu tái định cư Hà Thanh đã thi công san nền cắm mốc phân lô được 104 lô/200 lô để sớm đưa các hộ dân có nhà ở trên đất bị ảnh hưởng về khu tái định cư.

Đoạn qua địa bàn xã Ninh Đông: L= 1749m, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đã bàn giao cho Ban QLDA mặt bằng L = 1474m, còn L = 275m chưa bàn giao cho Ban QLDA. Ban QLDA đề nghị Trung tâm tập trung giải phóng mặt bằng đoạn các hộ dân có nhà ở trên đất xét tái định cư (L = 275) hiện nay đã mở được đường công vụ qua tuyến để nhà thầu vận chuyển máy móc thiết bị, và sớm bàn giao mặt bằng Nhà văn hóa thôn Văn Định, xã Ninh Đông cho đơn vị thi công để có thể đẩy nhanh công tác tập kết máy móc thiết bị thi công trụ và mố cầu Sông Lốp (Km2 + 900).

Đối với đoạn qua địa bàn xã Ninh Trung: L= 4055m, nhà thầu chưa thể triển khai công tác thi công vì mặt bằng bị đứt đoạn không được liền mạch nối tiếp.

Ban QLDA đề nghị Trung tâm tập trung GPMB các thửa đất bị ảnh hưởng trong đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Ninh Trung (L = 4055m) mặt bằng dự án đi qua các thửa đất lúa tương đối nhiều, tập trung GPMB các thửa đất lúa được liền mạch để nhà thầu có thể triển khai công tác thi công được nối tiếp, và nhanh chóng bàn giao mặt bằng khu vực các cầu Tân lâm 1 (Km6 + 980), An Đông Trung (Km4 + 069), Mông Phú (Km5 + 200), Thân Trung Thượng (Km6 + 517) để nhà thầu triển khai công tác thi công trước mùa mưa lũ và thuận tiện công tác vận chuyển máy móc thiết bị nặng để có thể thi công Cầu Sông Lốp (Km2 + 900) thuộc địa bàn xã Ninh Đông.

Đối với đoạn qua địa bàn xã Ninh Thân: L= 2194m, Ban QLDA đề nghị Trung tâm tập trung GPMB các thửa đất lúa còn lại nằm trong Nút giao với Cao tốc Vân Phong - Nha trang (Km7 + 714), đến nay mặt bằng đoạn qua xã Ninh Thân đang còn vướng các hộ dân có nhà ở trên đất xét tái định cư (L = 200m) Ban QLDA đã phối hợp với Trung tâm vận động các hộ có nhà ở trên đất bị ảnh hưởng mở trước đường công vụ qua tuyến để có thể vận chuyển đất đắp từ mỏ vật liệu xã Ninh

Thượng vận chuyển đất đắp xuống nút giao CT01, đồng thời vận động hộ ông Lê Thọ đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường (đợt 10 ,xã Ninh thân) nhưng không nhận tiền đền bù gồm các thửa đất (143, 144, 148, , 151, 152, 155, 156, 174, 175, 176, 178, 179 thuộc tờ bản đồ trích đo địa chính số 18 xã Ninh thân) sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để có thể thông tuyến, và đồng thời nhanh chóng bàn giao mặt bằng khu vực cầu Tân Lâm 1 (Km6 + 980) để nhà thầu triển khai công tác thi công.

Đối với đoạn qua địa bàn xã Ninh Xuân: L= 2960m Trung tâm đã bàn giao cho Ban QLDA mặt bằng L = 994m, còn L = 1966m chưa bàn giao cho Ban QLDA. Cơ quan này đề nghị Trung tâm tập trung đẩy nhanh công tác GPMB đối với đoạn còn lại (L = 1966m) của địa bàn xã Ninh Xuân để có thể thông tuyến vận chuyển đất đắp, vật liệu và máy móc thiết bị qua địa bàn xã Ninh Sim và Ninh Tây.

Đoạn qua địa bàn xã Ninh Sim: L= 4957m, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đã bàn giao cho Ban QLDA mặt bằng L = 1898m, còn L = 3059m tính đến ngày 5/6 chưa bàn giao.

Ban QLDA đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa tập trung giải phóng mặt bằng đối với đoạn còn lại (L = 3059m) để nhà thầu có thể triển khai thi công san ủi mặt bằng, và đồng thời có thể thi công được đoạn mà Trung tâm này đã bàn giao cho Ban QLDA (L = 818m) nhưng chưa thể thi công do không có đường công vụ tiếp cận tuyến, và nhanh chóng bàn giao mặt bằng các cầu trên tuyến như cầu vượt Ea Krong Row (Km15 + 225), cầu Suối Sim (Km16 + 200), cầu Sông Cái (Km17 + 350), cầu Tân Lập (Km17 + 743) để Nhà thầu triển khai công tác thi công trước mùa mưa lũ.

Đối với đoạn qua địa bàn xã Ninh Tây: L= 12480m, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đã bàn giao cho Ban QLDA mặt bằng L = 3962m. Hiện nay, Ban QLDA đang thực hiện đấu giá và tận thu lâm sản phần diện tích rừng tự nhiên (L = 2800m). Vì vậy, cơ quan này đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa nhanh chóng bàn giao mặt bằng đoạn còn lại (L = 5718m) cho Ban QLDA để đẩy nhanh công tác thi công đoạn qua khu vực xã Ninh Tây.

Theo Ban QLDA, hiện nay đang vướng mặt bằng các hộ dân có nhà ở trên đất xét tái định cư (giao với Quốc lộ 26 Km21 + 000), đoạn cầu vượt Tỉnh lộ 5 (Km22 + 337) vướng mặt bằng hộ bà Phạm Thị Triêu (gồm các thửa đất 23, 31, 35, 36 thuộc tờ bản đồ trích đo địa chính số 7 xã Ninh Tây) phương án đền bù gần 6 tỷ các bên đã tiến hành vận động bàn giao mặt bằng trước nhưng chủ hộ yêu cầu phải nhận đủ tiền đền bù mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đến ngày 5/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa vẫn chưa bàn giao cho Ban QLDA phần diện tích rừng phòng hộ nhận bàn giao từ Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa (3,125ha) từ (Km24 + 900 – Km25 + 326, L = 426m) hiện đang vướng kiểm đếm đền bù các trường hợp cây trái hoa màu trên đất. Vì vậy, Ban QLDA đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa sớm nhanh chóng phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa để hoàn thiện các thủ tục sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu để triển khai công tác thi công.

Ban QLDA cũng đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương chỉ đạo UBND xã Ninh Tây phối hợp với Trung tâm bàn giao phần diện tích đất rừng (39,4ha) do UBND xã Ninh Tây quản lý cho Ban QLDA (từ Km26 + 425 – Km28+700, L = 2275m, hiện không vướng giá đất năm 2024 của Dự án) để Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công của Dự án tại khu vực xã Ninh Tây.

Đối với phần diện tích rừng tự nhiên (từ Km28 + 700 – Km31 + 500, L = 2800m), Ban QLDA đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hiện đang trong quá trình đấu giá bắt đầu tận thu lâm sản (bắt đầu từ ngày 15/6).

Liên quan đến Khu tái định cư Hà Thanh, tính đến ngày 5/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA được 6,628/7,182ha đạt 92,29%.

Ban QLDA đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa tập trung đẩy nhanh công tác di dời các ngôi mộ nằm trong ranh của dự án và di dời hạ tầng điện, đường ống cấp nước sinh hoạt và phần diện tích còn lại của dự án để nhà thầu đẩy nhanh công tác thi công các hạng mục của công trình.

Về việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường dây 220kV, 110kV, 35kV, tính đến ngày 5/6, diện tích thu hồi đất bổ sung phần di dời hạ tầng điện (8,89ha) đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND thị xã Ninh Hòa.

Ban QLDA đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã tập trung công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất bổ sung để có thể sớm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA để thực hiện công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện 220kV, 110Kv, 35kV.

Tin bài liên quan