Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett

Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett

Công ty của huyền thoại đầu tư đã đổ 25,6 tỷ USD vào cổ phiếu Wells Fargo và ngày càng chuộng Apple.
Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 1Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 2Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 3Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 4Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 5Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 6Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 7Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 8Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 9Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 10Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett ảnh 11
Tin bài liên quan