Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR): Năm 2020 đạt 88,2 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 84% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2020.
Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR): Năm 2020 đạt 88,2 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 84% kế hoạch

Theo đó, quý IV/2020, TAR ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 613,1 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, giá vốn hàng bán tăng 14,6%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ của TAR giảm mạnh 43,3%, từ 59,8 tỷ đồng xuống 33,9 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí bán hàng giảm 27,3%, từ 7,7 tỷ đồng xuống 5,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49%, từ 5,1 tỷ đồng lên 7,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 14,9 tỷ đồng; còn chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 2,1 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2020, Trung An ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, giảm mạnh với 80,9% so với quý IV/2019. Trong đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7,45 tỷ đồng.

Dù quý IV/2020 sụt giảm mạnh, song nhờ hưởng lợi từ diễn biến tăng của giá gạo xuất khẩu, lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Trung An đạt 2.713 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2019.

Trong khi đó, chi phí giá vốn hàng bán tăng, doanh thu tài chính tăng, và nguồn thu nhập khác tăng nên lợi nhuận sau thuế đạt 88,2 tỷ đồng, tăng 46,5% so với năm trước và đạt 84% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Trung An tăng thêm 107 tỷ đồng, từ 1.266 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm lên 1.373 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là 782,6 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Khoản nợ ngắn hạn giảm còn 743,4 tỷ đồng, khoản nợ dài hạn tăng lên 39,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 02/02, thị giá cổ phiếu TAR đứng tại mức 18.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan