Novaland: Lãi sau thuế gần 3.900 tỷ đồng, nhận giải ngân hơn 30.500 tỷ đồng trong năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Novaland tăng vọt gần 61%, ghi nhận 144.519 tỷ đồng, Trong đó, tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho 86.847 tỷ đồng, tăng 51,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 9,4% so với thời điểm cuối tháng 9/2020, chủ yếu đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất.
Phân khu Phoenix – Đảo Phượng Hoàng vừa được Novaland giới thiệu vào tháng 12/2020

Phân khu Phoenix – Đảo Phượng Hoàng vừa được Novaland giới thiệu vào tháng 12/2020

Năm 2020, Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - (Novaland , mã chứng khoán NVL) ghi nhận doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3.884 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Novaland ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt, lên mức 6.210 tỷ đồng. Theo Novaland, đây khoản lãi ghi nhận từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà Novaland sở hữu tại các công ty dự án trong năm 2020 là 3.358 tỷ đồng, và lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sát nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo là 2.384 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 5.026 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông cổ đông công ty mẹ hơn 3.896 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Novaland đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho 86.847 tỷ đồng, tăng 51,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 9,4% so với thời điểm cuối tháng 9/2020.

Theo Novaland, chủ yếu đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như The Grand Manhattan, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh. Có đến 93% tổng hàng tồn kho (tương đương 81.172 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Các khoản mục khác cũng có sự gia tăng đáng kể, cụ thể tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.140 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với hoạt động huy động vốn, năm 2020, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng 30.512 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án - được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn 13.820 tỷ đồng, gấp 2,34 lần;và khoản phải thu dài hạn 17.617 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm chỉ hơn 370 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính 48.869 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối Quý 3/2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 29,7% tổng dư nợ vay, ghi nhận 14.512 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 34.357 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của Tập đoàn.

Trong năm 2020, Novaland đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 20.523 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ hoạt động chuyển nhượng dự án.

Tin bài liên quan