Ông Nguyễn Bá Dương có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Ricons

Ông Nguyễn Bá Dương có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Ricons

(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Dương.

Cụ thể, theo đơn ngày 22/6/2020, ông Nguyễn Bá Dương, thành viên HĐQT Ricons cho rằng, do bận một số công việc các nhân nên không thể hoàn thành tốt vai trò thành viên HĐQT tại Ricons và muốn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Bá Dương hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Coteccons (CTD).

Thông tin này được công bố vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Coteccons đang diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn của các thành viên thị trường sau những sóng gió nội bộ gần đây.

Trước khi đại hội diễn ra một ngày, HĐQT Coteccons đã thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm việc thêm tờ trình số 4 miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn xin từ chức (ông Trần Quyết Thắng và ông Nguyễn Sỹ Công); đồng thời bầu thay thế thành viên cho nhiệm kì 2017 - 2022. 2 thành viên thay thế là ông Bolat Duisenov từ Kusto Group và ông Henwig Guido H. Van Hove từ The8th.

Tin bài liên quan