Xung đột Coteccons: Cổ đông Kusto, The8th nhận thêm sự ủng hộ

(ĐTCK) Thêm một cổ đông tại Coteccons lên tiếng đồng thuận với Kustocem và The8th trong vụ việc xung đột tại doanh nghiệp này.
Xung đột Coteccons: Cổ đông Kusto, The8th nhận thêm sự ủng hộ

PXP Vietnam Emerging Equity Fund (PXP VEEF), một trong những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons, mã chứng khoán CTD - sàn HOSE) đã lên tiếng ủng hộ hành động của Kustocem và The8th trong việc yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bãi nhiệm các vị trí của Chủ tịch Coteccons

PXP VEEF hiện nắm giữ 881.360 cổ phần, tương đương 1,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Coteccons. Công ty Quản lý quỹ của PXP VEEF, PXP Vietnam Asset Management (PXP) được thành lập từ năm 2002 và là nhà quản lý đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Trong thông cáo của mình, PXP khẳng định, quỹ này hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem (như được nêu trong thông cáo báo chí ngày 1/6/2020) và The8th (như được nêu trong thông cáo báo chí ngày 9/6/2020) đối với các vi phạm liên tục về quản trị doanh nghiệp và xung đột lợi ích tại Coteccons. PXP hoàn toàn không có mối liên hệ gì với cả Kustocem và The8th từ mọi khía cạnh.

“Hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh là một nền tảng trọng yếu cho sự phát triển của thị trường cổ phiếu. Tại PXP, chúng tôi luôn cố gắng đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam, bao gồm thông qua việc Tổng giám đốc và Giám đốc Đầu tư của PXP, ông Kevin Snowball, là thành viên của Hội đồng Cố vấn Phát triển Thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)”, PXP VEEF cho biết.

Trước đó, Kustocem đã lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch và đại diện pháp luật của Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Coteccons), và ông Trần Quang Quân (Phó tổng Giám đốc) lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo bước Kusto, một cổ đông lớn khác là The8th (nắm giữ 10,42%) cũng yêu cầu bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Tin bài liên quan