Ông Nguyễn Hồng Dương tái đắc cử Bí thư Thành ủy Cẩm Phả

0:00 / 0:00
0:00
Tại Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Hồng Dương đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy với số phiếu hơn 99%.

Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 24-25/7 là Đại hội Đảng bộ cấp huyện cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh được tổ chức. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại Đại hội. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Dương tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Cẩm Phả nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,32%.

Đánh giá về nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tại Đại hội cho thấy, Đảng bộ thành phố đã thực hiện được 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,6%/năm, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 5 năm đạt 4.700 tỷ đồng, hàng năm đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 6,02% đến 45,97%, luôn giữ vị trí thứ 2 trong các địa phương thuộc tỉnh. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm chiếm từ 41,59% đến 55,1% trong tổng chi ngân sách.

Ông Nguyễn Hồng Dương tái đắc cử Bí thư Thành ủy Cẩm Phả ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thành uỷ Cẩm Phả tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: Những năm tới, TP Cẩm Phả đang đứng trước rất nhiều cơ hội phát triển mới, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được tỉnh đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính tổng thể, liên thông tạo ra không gian, lợi thế phát triển mới. Đứng trước cơ hội đó, Đảng bộ TP Cẩm Phả phải xác định, nhận diện đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của địa phương trong chiến lược phát triển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cẩm Phả cần huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, sớm trở thành đô thị loại I, không ngừng nâng cao nhanh đời sống mọi mặt của nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Dương tái đắc cử Bí thư Thành ủy Cẩm Phả ảnh 2

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả lần thứ XXIII.

“Với phương châm: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII”, ông Dương khẳng định.

Theo Nghị quyết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Cẩm Phả đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) bình quân hàng năm đạt từ 13% trở lên. Trong đó, Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ, Nông - Lâm - Thủy sản tăng bình quân lần lượt là 12%/năm, 17%/năm và 9%/năm trở lên. Cơ cấu ngành kinh tế (theo giá trị sản xuất) đến năm 2025, Công nghiệp - Xây dựng là chủ đạo - chiếm 73,7%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 25,6%; Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 0,7%.

Ông Nguyễn Hồng Dương tái đắc cử Bí thư Thành ủy Cẩm Phả ảnh 3

Ông Nguyễn Hồng Dương tái đắc cử Bí thư thành uỷ Cẩm Phả với tỷ lệ 99,32%.

Thu ngân sách phần tỉnh giao địa phương thực hiện phấn đấu tăng bình quân 10%/năm trở lên. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách địa phương phấn đấu tăng bình quân đạt 45% trở lên.

Cẩm Phả cũng phấn đấu trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo mức chuẩn nghèo riêng của tỉnh; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo theo mức chuẩn nghèo riêng của tỉnh xuống 0,21%....

Tin bài liên quan