PBC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco (PBC – UPCoM)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,254.28

-4.57 (-0.36%)

 
VNIndex 1,254.28 -4.57 -0.36%
HNX 300.58 -0.83 -0.27%
UPCOM 92.86 0.54 0.58%
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022