PDB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital (Mã chứng khoán: PDB - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng

- Ngày thanh toán: 04/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital – Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 04/07/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có).