Petrolimex (PLX): 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 2.249,9 tỷ đồng

Petrolimex (PLX): 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 2.249,9 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận đạt 46.588,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.513,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 74,4% và 35,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận giảm từ 10,2% về chỉ còn 8,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 52,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.422,4 tỷ đồng lên 4.154,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 18,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 389,6 tỷ đồng lên 2.452 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 100,23 tỷ đồng về âm 0,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 84.835,8 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.249,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 692,5 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 2.741,3 tỷ đồng, PLX đã hoàn thành được 81,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Mặc dù lợi nhuận cải thiện nhưng dòng tiền trong 6 tháng đầu năm lại âm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 2.166,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.899,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, đây là dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ năm 2013 tới nay. Nguyên nhân chính dòng tiền âm do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu trong kỳ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PLX tăng 11,9% so với đầu năm lên 68.380,2 tỷ đồng.Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 18.166,6 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 15.133,7 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 12.448 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.528,2 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản.

Đáng chú ý, trong kỳ các khoản phải thu ngắn hạn tăng 59,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.312,6 tỷ đồng lên 11.528,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 32,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.048,5 tỷ đồng lên 12.448 tỷ đồng. Như vậy, hai khoản mục này đã tăng thêm 7.361,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2013 tới nay.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu PLX tăng 300 đồng lên 51.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan