Petrolimex (PLX): Năm 2020 ước tính lợi nhuận đạt 1.268 tỷ đồng, giảm tới 77,5%

Petrolimex (PLX): Năm 2020 ước tính lợi nhuận đạt 1.268 tỷ đồng, giảm tới 77,5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX – sàn HOSE) công bố ước tính kết quả kinh doanh năm tài chính 2020.

Theo đó, trong năm 2020, Petrolimex ước tính doanh thu đạt 123.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.268 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,1% và 77,5% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, ước tính năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, PLX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 122.000 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế là 1.570 tỷ đồng, giảm 70% so với thực hiện năm 2019.

Sang năm 2021, PLX đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu (hoạt động cốt lõi), trong đó tập trung phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, đầu tư mới, hiện đại hóa hệ thống cửa hàng hiện hữu,…

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của Petrolimex giảm tới 6,9% so với đầu năm về 57.471,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.980,8 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 15.038,6 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 8.331,1 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.436,2 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,2% so với đầu năm lên 17.116,3 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn đã tăng từ 24,9% lên 29,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/01, cổ phiếu PLX giảm 300 đồng về 57.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan