PGBank triển khai dịch vụ thu ngân sách nhà nước

PGBank triển khai dịch vụ thu ngân sách nhà nước

(ĐTCK) Từ ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) triển khai dịch vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), bảo lãnh thuế đối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK).
PG Bank đã nghiên cứu và được Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục thuế hỗ trợ triển khai dịch vụ Thu Ngân sách nhà nước đối với các hàng hóa Xuất Nhập khẩu. Với dịch vụ này, PG Bank sẽ giúp khách hàng Nộp thuế Điện tử, cập nhật tình trạng nộp thuế của khách hàng trực tuyến, giảm thiểu đáng kể thời gian cho Doanh nghiệp nộp thuế và chi phí cho khách hàng nhờ kết nối tự động hoá giữa PG Bank  và Tổng cục Hải quan.

Ưu điểm của dịch vụ là thông tin về các khoản thuế của khách hàng như mã chương, mã ngành, số tiền… được lấy ra và đối chiếu trực tiếp từ hệ thống thông tin liên ngành của Kho bạc nhà nước, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế nên có tính đồng bộ, nhất quán và chuẩn hóa cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi của khách hàng, hạn chế các thao tác xử lý thủ công khi thực hiện nộp ngân sách nhà nước, nâng cao độ chính xác và giảm thiểu thời gian giao dịch. 

Riêng đối với các khoản thuế nội địa, hệ thống sẽ tự hiển thị mã kho bạc, giúp khách hàng tránh phải nhầm lẫn khi nộp thuế.

Tin bài liên quan