Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Năm 2021 dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 969,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mã chứng khoán IJC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Năm 2021 dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 969,8 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, IJC ghi nhận doanh thu đạt 262,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,58 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,3% và 54% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 75,2% về chỉ còn 55,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,8 tỷ đồng về 144,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,5%, tương ứng giảm 6,55 tỷ đồng về 23,95 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,4%, tương ứng tăng thêm 5,71 tỷ đồng lên 25,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm, trong kỳ do ảnh hưởng bởi dịch nên hoạt động thu phí giảm 27%, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn tăng 19% và đặc biệt tổng chi phí tăng 30% nên dẫn tới lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 21,5% lên 2.601,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 67,8% lên 620,53 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.074 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 622 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch và đạt 99,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu âm kỷ lục khi ghi nhận âm 969,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 560,4 tỷ đồng. Để bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm, công ty đã chủ yếu huy động dòng tiền tài chính dương 855,4 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, chưa năm nào dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của IJC âm, đây là năm đầu tiên dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm kỷ lục.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của IJC tăng 2,6% so với đầu năm lên 6.807,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 4.023,1 tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 1.314,2 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1, cổ phiếu IJC tăng 900 đồng lên 29.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan