Phú Yên: Dự án trồng rừng được phê duyệt 16 năm, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Trúc Lâm được tỉnh Phú Yên giao thực hiện Dự án Trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước tại huyện Đồng Xuân từ năm 2006, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.

Cử tri huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) phản ánh, Dự án Trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước được giao cho Công ty TNHH Trúc Lâm thực hiện từ năm 2006, tuy nhiên đến nay, Công ty này không quản lý, sử dụng thực hiện Dự án, trong khi người dân (chủ đất cũ) vẫn tiếp tục quản lý, canh tác sản xuất nông nghiệp.

Do vậy, người dân đề nghị UBND tỉnh Phú Yên xem xét, kiểm tra thực địa đối với diện tích 270 ha đất lâm nghiệp đã giao cho Công ty TNHH Trúc Lâm thực hiện Dự án.

Theo người dân, việc này để thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi đúng theo thực tế và nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Trúc Lâm; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân trong việc quản lý, sử dụng đất và kê khai, đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Trước yêu cầu này, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Dự án Trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ Xuân Phước, huyện Đồng Xuân do Công ty TNHH Trúc Lâm làm chủ dự án theo các Quyết định số 1048 ngày 13/4/2002 về việc thực hiện đầu tư Dự án; Quyết định số 1476 ngày 31/5/2002 về việc sửa đổi nội dung thực hiện đầu tư Dự án; Quyết định số 1643 ngày 14/10/2006 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Phú Yên cũng thừa nhận, từ khi có Quyết định chủ trương, quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án, đến nay (ngày 20/12/2022), Công ty TNHH Trúc Lâm chưa lập Dự án, đo đạc, bồi thường, lập thủ tục thuê đất để thực hiện Dự án theo Quyết định số 1643.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên đề cập sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra thực địa và tình hình triển khai thực hiện của Dự án, để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Tin bài liên quan