Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Quý II/2020, lợi nhuận đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 40,3%

Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Quý II/2020, lợi nhuận đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 40,3%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu 684,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 26,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 40,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.505,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 55,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,1% và 30,9% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 35,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Doanh nghiệp có giải trình kết quả lợi nhuận giảm tới 40,3% do doanh thu tiêu thụ giảm và bằng 90% cùng kỳ năm trước do anh hưởng bởi dịch (tương ứng giảm 10% so với cùng kỳ). Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình bán hàng để kích tiêu thụ đã làm chiết khấu trong kỳ tăng cao và bằng 142% so với cùng kỳ (tức tăng 42% so với cùng kỳ).

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tạo ra 30,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 140,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 8,8% về còn 2.265 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 632,5 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản của doanh nghiệp; tài sản cố định là 552,9 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; hàng tồn kho là 511,6 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 335,4 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản.

Trong kỳ báo cáo, khoản phải thu tăng mạnh lên 134,7% lên 335,4 tỷ đồng, trong khi đó tồn kho lại giảm 30,6% về mức 511,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/07/2020, cổ phiếu PAC tăng 300 đồng lên mức 22.300 đồng/CP.

Tin bài liên quan