PTI thay cả Chủ tịch và Tổng giám đốc

PTI thay cả Chủ tịch và Tổng giám đốc

(ĐTCK) HĐQT  ngày 22/4 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã quyết định thay đổi các vị trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Cụ thể, ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020. Đồng thời, ông Bùi Xuân Thu, Phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT, được bầu làm Tổng giám đốc PTI thay thế ông Giang với thời hạn 3 năm, từ ngày 22/4.

Cùng ngày, PTI cũng tổ chức ĐHCĐ và thông qua việc bầu bổ sung cổ đông chiến lược Hàn Quốc vào HĐQT cũng như Ban kiểm soát PTI. Theo đó, ông Kim, Kang Wook và ông Park, Je Kwang được vào làm thành viên HĐQT PTI còn ông Ki, Hyun Park được bầu bổ sung vào ban kiểm soát.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.105 tỷ đồng, tăng 15,9% so năm 2014.  Trong đó doanh thu từ bảo hiểm gốc là 2.000 tỷ đồng, tăng 16,4% và doanh thu tái bảo hiểm là 105 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Tin bài liên quan