PV GAS (GAS) chuẩn bị chốt cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%

PV GAS (GAS) chuẩn bị chốt cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán GAS - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt.

Theo đó, PV GAS dự kiến trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Với 1.913,95 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả cho cổ đông tổng cộng số tiền là 5.741,85 tỷ đồng.

Được biết, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6 và ngày thanh toán là 6/10/2021.

Trong quý I/2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt 17.570,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,8% và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,4% về chỉ còn 18,6%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 1,3% so với cùng kỳ về 3.269,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 30,2% so với cùng kỳ về 263,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 21,7% lên 534,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 81,5% lên 353,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ biên lợi nhuận gộp giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm, bên cạnh đó doanh thu tài chính giảm mạnh, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã dẫn tới lợi nhuận 12,5% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu tài chính giảm do lãi tiền gửi, tiền cho vay trong kỳ giảm từ 364,6 tỷ đồng về còn 236,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng trong đó chi phí vận chuyển tăng từ 185 tỷ đồng lên 244,6 tỷ đồng; đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 81,5% chủ yếu do doanh nghiệp bất ngờ ghi phí sử dụng thương hiệu phải trả cho tập đoàn 147,7 tỷ đồng, cùng kỳ không có ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, GAS dự kiến tổng doanh thu là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8.795 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và giảm 11,9% so với thực hiện trong năm 2020. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên kịch bản giá dầu là 45 USD/thùng và tỷ giá là 23.500 đồng/USD.

Như vậy, so với kế hoạch năm tài chính, kết thúc quý I/2021 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.637,2 tỷ đồng và bằng 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, cổ phiếu GAS tăng 900 đồng lên 87.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan