PV Power (POW) muốn thoái toàn bộ vốn tại công ty đầu tư bên Lào

PV Power (POW) muốn thoái toàn bộ vốn tại công ty đầu tư bên Lào

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW - sàn HOSE) thông qua kế hoạch thoái vốn khoản đầu tư.

Theo đó, POW dự kiến thoái toàn bộ 30.805.200 cổ phiếu CTCP Điện Việt Lào (VLP) để giảm sở hữu từ 8,64% về còn 0% vốn điều lệ.

Được biết, tính tới 31/12/2021, POW đang ghi nhận đầu tư 320 tỷ đồng vào CTCP Điện Việt Lào theo hình thức đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Ngoài ra, CTCP Điện Việt Lào được thành lập chính thức tháng 7/2003 với tên gọi CTCP Đầu tư và Phát triển điện Việt –Lào, thực hiện dự án thủy điện Xekaman 3 tại Lào.

Theo dữ liệu tới tháng 11/2019, cổ đông lớn của CTCP Điện Việt Lào bao gồm Tổng Công ty Sông Đà – CTCP sở hữu 35,11% vốn điều lệ; CTCP Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà sở hữu 20,79% vốn điều lệ; POW sở hữu 9,85% vốn điều lệ; Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt sở hữu 9,6% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn sở hữu 8,32% vốn điều lệ; Công ty TNHH Khải Hưng sở hữu 7,98% vốn điều lệ; và các cổ đông khác.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, POW ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với cùng kỳ về 3.598,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 1,13 tỷ đồng so với cùng kỳ 1.175,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 2.013,2 tỷ đồng về âm 326,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 103,31 tỷ đồng lên 106,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 803,69 tỷ đồng về âm 396,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ công ty đã kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Tuy nhiên, nhờ việc hoàn nhập dự phòng chi phí quản lý so với cùng kỳ trích lập đã giúp công ty giảm tác động tiêu cực.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 24.565,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.032,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,4% và 23,7% so với cùng kỳ.

Năm 2021, POW đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.548,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 42% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 2.319,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 149,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu POW giảm 450 đồng về 16.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan