PVD chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận tại PVD Tech, PVD Tubulars

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã chứng khoán PVD) vừa có Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVD Tech và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận tại PV Tubulars.
PVD chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận tại PVD Tech, PVD Tubulars

Theo đó, thứ nhất chấp thuận phương án không chia lợi nhuận năm 2022 của PVD Tech

Thứ hai, chấp thuận đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát PVD Tech nhiệm kỳ 2021-2025 gồm ông Bùi Trọng Nguyên, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PV Drilling và bà Đào Nguyễn Linh Giang, chuyên viên pháp chế Công ty PVD Tech.

HĐQT PVD cũng có nghị quyết thông qua việc chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận cho các bên liên doanh trong năm 2023 của Công ty PVD Tubulars.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 tại báo cáo hợp nhất của PVD ghi nhận tổng doanh thu 1.226,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52,3 tỷ đồng, so với ghi nhận lỗ trong quý 1/2022.

Theo PVD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng so với quý I/2022 do tất cả các giàn khoan tự nâng đều hoạt động xuyên suốt trong quý I/2023 so với quý I/2022 hiệu suất sử dụng giàn tự nâng chỉ đạt 55%. Đơn giá cho thuê giàn tự nâng cũng tăng trên 20% so với cùng kỳ; Cùng với đó là lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh tăng.

Tuy nhiên, trong quý I/2023, PVD không có giàn khoan thuê so với quý I/2022 có 1 giàn khoan thuê hoạt động, làm giảm doanh thu từ giàn khoan thuê; đồng thời chi phí lãi vay tăng do Libor tại thời điểm quý I/2023 tăng cao hơn so với quý I/2022.

Trong năm 2023, PVD đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý I/2023, PVD đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và hơn 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, PVD có tổng tài sản 20,5 nghìn tỷ đồng. Lượng tiền mặt và các khoản tương đương đang nắm giữ là gần 1.480 tỷ đồng, cùng 923 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ giảm nhẹ, còn gần 850 tỷ đồng.

Mới đây, PVD cũng có Nghị quyết HĐQT về phê duyệt đề án, kế hoạch cơ cấu lại Công ty đến năm 2025. Trong đó có phê duyệt giải thể chi nhánh Myanmar, đổi chi nhánh Malaysia thành văn phòng điều hành Malaysia và đổi chi nhánh Brunei sang thành văn phòng điều hành Brunei cho phù hợp thực tế và giấy phép đăng ký hoạt động tại nước sở tại.

Tin bài liên quan