PVL lãi sau kiểm toán giảm hơn 50%

(ĐTCK) CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với lợi nhuận giảm 57% so với trước khi kiểm toán.

PVL lãi sau kiểm toán giảm hơn 50%

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ 9,48 tỷ đồng xuống còn hơn 4 tỷ đồng. Nguyên nhân là điều chỉnh một số chi phí sau kiểm toán.

Theo đó, kiểm toán viên đã hạch toán tăng gần 5,36 tỷ đồng một số khoản mục chi phí hạch toán thiếu trong kỳ như 704 triệu đồng chi phí lương công nhân, 1,7 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi, 1,5 tỷ đồng chi phí dự phòng đầu tư tài chính, gần 1,3 tỷ đồng chi phí dở dang kết chuyển về giá vốn, 140 triệu đồng trích trước chi phí kiểm toán năm 2014, 1,8 tỷ đồng trích bổ sung lợi thế thương mại.

Kiểm toán viên đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ, đáng chú ý là khoản trích lập dự phòng phải trả dài hạn đối với Dự án Petro Vietnam Landmark do chắc chắc về khoản lỗ tương lai (tổng lỗ hơn 45 tỷ đồng). Theo ý kiến của kiểm toán viên, việc trích lập là chưa đúng thời điểm. Nếu ghi nhận đúng, số lỗ lũy kế năm 2014 sẽ giảm đi một khoản tương ứng. 

Tin bài liên quan