PVTrans (PVT) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm mạnh 42,5% so với thực hiện 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán PVT - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 30/6 bằng hình thức trực tuyến.
PVTrans (PVT) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm mạnh 42,5% so với thực hiện 2021

Theo đó, trong năm 2022, PVTrans đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm 42,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Trong năm, PVTrans dự kiến dùng 3.298,5 tỷ đồng để đầu tư. Trong đó, 2.915,5 tỷ đồng đầu tư tàu; 373 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên; và 10 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị.

Kế hoạch đầu tư năm 2022 của PVT (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ năm 2022).

Kế hoạch đầu tư năm 2022 của PVT (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ năm 2022).

Cụ thể, Công ty dự kiến đầu tư 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000-85.000 DWT, hoặc tàu dầu/hóa chất 10.000-25.000 DWT; đầu tư 1 tàu chở dầu thô khoảng 100.000-120.000 DWT; đầu tư 1 tàu chở dầu/HC khoảng 10.000 – 25.000 DWT; đầu tư 1 tàu chở dầu MR/LR1 khoảng 20.000 – 75.000 DWT; và đầu tư 2 tàu chở dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT.

Như vậy, ước tính trong năm 2022, PVTrans sẽ đầu tư thêm 6 tàu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, PVT ghi nhận doanh thu đạt 2.021,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 194,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15% về còn 14,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 13,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,79 tỷ đồng lên 291,46 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 9,3%, tương ứng tăng thêm 4,25 tỷ đồng lên 49,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,8%, tương ứng giảm 2,21 tỷ đồng về 54,29 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 62,9%, tương ứng giảm 24,78 tỷ đồng về 14,64 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong quý đầu năm, lợi nhuận khác giảm mạnh chủ yếu do công ty hụt thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định khi không ghi nhận so với cùng kỳ là 60,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu PVT tăng 1.400 đồng lên 23.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan