QCG đã nhận hơn 2.880 tỷ đồng từ Sunny Island cho dự án Phước Kiển

QCG đã nhận hơn 2.880 tỷ đồng từ Sunny Island cho dự án Phước Kiển

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG), tổng số tiền QCG nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island (Sunny Island) cho dự án Phước Kiển trong năm 2017 là 2.882 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này được QCG dùng để tất toán nợ vay BIDV Quang Trung và phát triển các dự án bất động sản. Số tiền này sẽ được cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng được hoàn tất và dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

BCTC hợp nhất QCG cũng cho thấy, QCG đã thanh toán toàn bộ nợ gốc 1.376,7 tỷ đồng và lãi vay phải trả từ ngày 1/1/2017 đến 31/3/2017 là 252,2 tỷ đồng cho BIDV Quang Trung.

Theo đó, QCG cũng chính thức được giảm 50% trên số lãi vay phải trả, là 237 tỷ đồng, theo đúng như cam kết trước đó với BIDV Quang Trung. Đến cuối năm 2017, QCG đã nhận biên bản giải chấp tài sản của BIDV Quang Trung, là dự án Phước Kiển. Do vậy, QCG cũng điều chỉnh giảm số tiền lãi vay và đồng thời giảm giá trị hàng tồn kho liên quan đến Phước Kiển là 237 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư vào dự án Khu dân cư Phước Kiển tính đến 31/12/2017 là 5.075,44 tỷ đồng, tăng hơn 844 tỷ đồng so với năm 2016.

Năm 2017, QCG ghi nhận lợi nhuận sau thuế kiểm toán là 406,5 tỷ đồng, giảm khoảng 17 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng hơn 10% sau kiểm toán, doanh thu tài chính giảm và chi phí tài chính tăng.

Kết quả trên phần lớn nhờ vào khoản lãi đột biến 429 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ việc thanh lý toàn bộ khoản đầu tư vào công ty TNHH Sparkle Values và khoản đầu tư CTCP Bất động sản Hiệp Phú, hơn 425 tỷ đồng.

Tin bài liên quan