Quảng Nam đề nghị kéo dài thời gian giải ngân hơn 1.000 dự án ngân sách địa phương

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Quảng Nam đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương với hơn 1.000 dự án, tổng vốn 634 tỷ đồng.
Quảng Nam đề nghị kéo dài thời gian giải ngân hơn 1.000 dự án ngân sách địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách về một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân Tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tỉnh/huyện/xã), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) không giải ngân hết, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 634 tỷ đồng, với 1.002 dự án.

Cụ thể, ngân sách cấp tỉnh 395 tỷ đồng với 340 dự án. Trong phần vốn ngân sách cấp tỉnh 395 tỷ đồng, phân theo ngành, lĩnh vực 282 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là 112 tỷ đồng.

Còn ngân sách cấp huyện 212 tỷ đồng, với 446 dự án; ngân sách cấp xã 26 tỷ đồng với 216 dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, trong 1.002 dự án đề nghị kéo dài, có 8 dự án thuộc trường hợp “Dự án bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng”, chiếm tỷ lệ 0,8%.

Ngoài ra, có 289 dự án thuộc trường hợp “Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau” , chiếm tỷ lệ 28,7%.

Có 97 dự án thuộc trường hợp “Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau”, chiếm tỷ lệ 9,8%.

Có 608 dự án thuộc trường hợp “Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”, chiếm tỷ lệ 60,7%...

Được biết, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là hơn 7.056 tỷ đồng, bằng 82,5% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 2.194 tỷ đồng và ngân sách địa phương 4.861 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết cho các ngành và các địa phương hơn 6.394 tỷ đồng, đạt 90,6%.

Tin bài liên quan