Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.
Quảng Ngãi tiếp tục chú trọng đầu tư hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực công nghiệp quan trọng, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất.

Quảng Ngãi tiếp tục chú trọng đầu tư hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực công nghiệp quan trọng, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất.

Được biết, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định phê duyệt vào ngày 22/11/2023.

Phạm vi ranh giới quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 5.155,24 km2, bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước. Nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

Tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung.

Đồng thời, xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, với điểm nhấn là du lịch; nhân rộng mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh. Hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Tiếp tục chú trọng đầu tư hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực công nghiệp quan trọng, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất. Chủ động thúc đẩy mối liên kết giữa Khu kinh tế Dung Quất với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành Trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực duyên hải Trung Bộ và cả nước. Hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,25 - 8,25%/năm. Trong đó: tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4 - 5%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp đạt 8,25 - 9,25%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ đạt 10,0 - 11,0%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 - 7.900 USD. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 410.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Quảng Ngãi đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, vì đây là cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng để địa phương tập trung kêu gọi, thu hút và bố trí các nguồn lực đầu tư vào những không gian kinh tế động lực theo định hướng.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng, việc hoàn thành quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng, đây sẽ là "bệ phóng" để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt của tỉnh nhà.

Tin bài liên quan