Quảng Ninh điều chỉnh Dự án Đường ven sông, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX. Đông Triều

0:00 / 0:00
0:00
Dự án kết đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ 24/3/2021 và đến nay đã là lần điều chỉnh thứ 3 nhưng vẫn chưa thể khởi công.
Dự án đươc điều chỉnh lần thứ 3 tài Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 31/8/2022. Ảnh: Thu Lê.

Dự án đươc điều chỉnh lần thứ 3 tài Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 31/8/2022. Ảnh: Thu Lê.

Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX. Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX. Đông Triều (giai đoạn 1) đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 24/3/2021, phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/6/2021 và Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2021.

Thông qua kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh ngày 31/8/2022, Dự án đã được điều chỉnh lần 3. Đây cũng là một trong 2 dự án được xác định là công trình trọng điểm, chào mừng 60 năm thành lập tỉnh. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể khởi công được.

Theo lần điều chỉnh gần nhất, dự án có phạm vi xây dựng được xác định với điểm đầu tại Km4+800 đường tỉnh 338, đấu nối vào tuyến đường Khu công nghiệp Amata đang được đầu tư; điểm cuối giao cắt với quốc lộ 18 tại khu vực cổng tỉnh Quảng Ninh Km46+300. Chiều dài tuyến khoảng 41,2km.

Trên cơ sở mặt cắt ngang tuyến đường theo quy hoạch được duyệt, đầu tư 02 đường song hành hai bên (mỗi bên gồm 02 làn xe cơ giới tốc độ thông thường và 01 làn đường gom); phần 6 làn xe tốc độ cao trên tuyến chính sẽ được đầu tư trên dải đất giữa hai tuyến đường song hành trong giai đoạn hoàn thiện.

Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2021 đến năm 2025. Tổng mức đầu tư được khái toán là hơn 9.834 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 1.959 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 1.826,595 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 8.007,609 tỷ đồng.

Dự án được phân chia thành 02 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1); tổng mức đầu tư hơn 1.959 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là Đầu tư xây dựng Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1); tổng mức đầu tư khoảng: 7.875 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điểm đầu dự án tại Km4+800 đường tỉnh 338, đấu nối với tuyến đường Khu công nghiệp Amata đang được đầu tư. Phạm vi xây dựng dự án có 0,7km đầu tuyến đấu nối với đường tỉnh 338 nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Sông Khoai được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long.

Do đó, trong lần điều chỉnh thứ 3 này đã điều chỉnh giảm 0,7km đầu tuyến nằm trong ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Sông Khoai ra khỏi Dự án để nhà đầu tư Khu công nghiệp Sông Khoai triển khai đầu tư xây dựng.

Theo đó, phạm vi dự án sau khi điều chỉnh sẽ là: Điểm đầu đấu nối với tuyến đường trục Đông – Tây Khu công nghiệp Sông Khoai; Điểm cuối giao cắt với quốc lộ 18 tại khu vực công tỉnh Quảng Ninh Km46+300. Chiều dài tuyến còn khoảng 40,5km.

Quy mô đầu tư dự án thành phần 2 cũng được điều chỉnh trong lần điều chỉnh thứ 3 này. Trong quá trình khảo sát xây dựng, thiết kế bước sau thiết kế cơ sở đã xác định có 38,7/40,93km (94,5%) chiều dài tuyến đi qua khu vực hiện tại là đồng ruộng, ao hồ, không có dân cư tập trung hai bên, chưa hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà máy sản xuất...

Do vậy, chưa có nhu cầu cần thiết về kết nối giao thông từ đường gom ra đường chính. Do đó, để nâng cao hiệu quả đầu tư, cân đối hợp lý nguồn vốn trung hạn 2021 – 2025, cần thiết điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án đối với hạng mục đường gom; phần hạng mục đường gom sẽ chuyển sang đầu tư ở giai đoạn hoàn thiện cùng với phần 06 làn xe tốc độ cao khi có nhu cầu giao thông phù hợp.

Việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án trong giai đoạn 1 (phân kỳ đầu tư đường gom sang giai đoạn đầu tư xây dựng phần 6 làn xe tốc độ cao) đảm bảo mục tiêu đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư, khai thác tuyến đường hoàn thành trong giai đoạn 1.

Tổng mức đầu tư cũng theo đó mà được điều chỉnh giảm từ hơn 9.834 tỷ đồng xuống còn khoảng 9.162 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đến TX Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến tỉnh lộ 338 (giai đoạn 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Bùi Niên.
Dự án tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đến TX Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến tỉnh lộ 338 (giai đoạn 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Bùi Niên.

Mục tiêu của dự án này được xác định là từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, hình thành tuyến giao thông đối ngoại liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho toàn khu vực phía Tây của tỉnh; tăng tính liên kết của tam giác kinh tế Quảng Ninh – Hà Nội – Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đây cũng là dự án sẽ phát huy lợi thế kết nối giao thông đường thủy, cảng thủy nội địa với các tuyến giao thông đường thủy quan trọng phía Bắc; kết nối giao thông thuận tiện với các trung tâm phát triển của tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội.

Dự án này được hoàn thành còn góp phần khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế về đất đai trong khu vực và tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc, Khu công nghiệp Sông Khoai, khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Việc sớm khởi công được dự án này không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh và còn có ý nghĩa thúc đẩy phát phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của tuyến phía Tây và tỉnh Quảng Ninh.

Tin bài liên quan