Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 76 dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại tuyến xã

Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 76 dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại tuyến xã

(ĐTCK) Theo quy định tại Thông tư 39/2017/TT-BYT, từ ngày 1/12/2017, người dân sẽ được cung cấp các gói dịch vụ y tế cơ bản gồm gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khoẻ.

Gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế cơ sở (gồm tuyến huyện và tuyến xã) và mọi người dân.

Cụ thể, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gồm 76 dịch vụ y tế khám bệnh, chữa bệnh và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã (trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y).

Người tham gia Bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác không thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế. 

Bên cạnh đó, gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe gồm các dịch vụ thiết yếu áp dụng tại trung tâm y tế huyện (trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và các trạm y tế xã, phường, thị trấn để chăm sóc sức khoẻ, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

Các dịch vụ y tế cơ bản này bao trùm hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người dân như: khám chữa bệnh, điều trị, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng, dịch vụ bác sĩ gia đình chăm sóc sức khoẻ tại nhà (phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, phòng chống ung thư), khám sàng lọc, phát hiện các bệnh tật cho nhóm nguy cơ cao cho cộng đồng; các dịch vụ khám, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khoẻ...

Đặc biệt, gói dịch vụ y tế cơ bản này cũng bảo đảm cả cung cấp dịch vụ tư vấn, truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe; dự phòng bệnh, dịch truyền nhiễm, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Các gói dịch vụ y tế cơ bản này sẽ được cập nhật định kỳ từ 1-2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Tin bài liên quan