Quý I, công ty mẹ HBC lãi hơn 29 tỷ đồng

Quý I, công ty mẹ HBC lãi hơn 29 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo BCTC quý I/2015 của công ty mẹ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC), trong kỳ, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.086 tỷ đồng.

Trong đó, mảng thầu xây dựng đóng góp hơn 1.079 tỷ đồng, còn lại đến từ kinh doanh bất động sản. Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên 996 tỷ đồng so với 591 tỷ đồng cùng kỳ, tuy nhiên tốc độ tăng không bằng doanh thu nên lợi nhuận gộp quý I đạt gần 67 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ 2014.

Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong kỳ cũng tăng gần 4 tỷ đồng, thu nhập khác cũng làm tăng lợi nhuận 396 triệu đồng.

Kết quả, HBC đạt 1.065 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 69%, lợi nhuận sau thuế hơn 29 tỷ đồng, gấp 12,5 lần so với cùng kỳ.   

Tin bài liên quan