Quý I/2015, VPBank lãi hợp nhất gần 314 tỷ đồng

Quý I/2015, VPBank lãi hợp nhất gần 314 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Theo Báo cáo, tính đến cuối quý I/2015, tổng tài sản của VPBank đạt 164.641 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng của VPBank đạt 84.991 tỷ đồng; tài sản cố định đạt 610.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3%, lên 111.690 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ mức 2,54% đầu năm xuống 2,17% vào cuối quý.

Thu nhập lãi thuần trong kỳ của VPBank đạt 2.069 tỷ đồng, tăng mạnh 74% so với quý I/2014. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 82%, đạt 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng báo lỗ gần 138 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động của Ngân hàng tăng 45%, lên mức 1.044 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank hơn 805 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, VPBank đạt gần 314 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp đôi so với quý I/2014.

Tin bài liên quan