Quý I/2021, lợi nhuận PVTrans (PVT) tăng gần 95% chủ yếu do thanh thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giảm lỗ tỷ giá

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVT - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, lợi nhuận PVTrans (PVT) tăng gần 95% chủ yếu do thanh thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giảm lỗ tỷ giá

Theo đó, trong quý I/2021, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 1.716,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 173,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,8% và 94,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,3% lên 15%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 14,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32 tỷ đồng lên 257,7 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là lỗ 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 56,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 39,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến chủ yếu do giảm lỗ tài chính và ghi nhận lãi từ hoạt động khác.

Doanh nghiệp có thuyết minh, trong kỳ có ghi nhận 34,3 tỷ đồng lãi khác từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định so với cùng kỳ không ghi nhận. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng thêm 13,4 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 23,6 tỷ đồng về còn 4,4 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, quý đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 73 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 195,8 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 191 tỷ đồng, chủ yếu do vay nợ tăng thêm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,6% so với đầu năm lên 11.379,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.804,7 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.095,5 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.291 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 208,3 tỷ đồng lên 2.810,9 tỷ đồng và chiếm 24,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu PVT giảm 50 đồng về 16.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan